Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
TRẦN THỊ HUẾ Trang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Tân Uyên - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
27 December 20222022-12-27 05:39:30