Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Thị Miền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Yên Phong - Bắc Ninh

Ngày tiếp nhận
27 December 20222022-12-27 08:50:06