Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Văn Minh Tiến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tiền Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tiền Giang - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Gò Công Đông - Tiền Giang
Thông tin chia sẻ
Bỏ học 5 năm r có thể thông qua học bổ túc lấy bằng cấp 2 ko...?

Ngày tiếp nhận
27 Tháng 12 20222022-12-27 13:00:58