Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Phương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố hồ chí minh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
27 December 20222022-12-27 13:45:35