Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Phương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố hồ chí minh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
27 Tháng 12 20222022-12-27 13:45:35