Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh kiều đoan

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ

Ngày tiếp nhận
28 December 20222022-12-27 19:48:05