Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thân Thành Minh Trí

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Dương Minh Châu - Tây Ninh

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 12 20222022-12-27 23:30:39