Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
PHAN NGOC KHANH

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: BACTU LIEM - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 12 20222022-12-28 05:05:31