Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Kim Nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
mình đã xong lớp 10 nhưng vì không có tiền trả học phí nên không thể lấy bằng

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 12 20222022-12-28 06:54:45