Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Hữu Quốc

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Khánh Hòa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Khánh Hòa - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thị Xã Ninh Hòa - Khánh Hòa
Thông tin chia sẻ
bỏ học sớm đi làm kiếm thu nhập

Ngày tiếp nhận
28 December 20222022-12-28 07:38:05