Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Thu Phong

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Ninh Bình

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Ninh Bình - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Tp Ninh Bình - Ninh Bình

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 12 20222022-12-28 14:01:32