Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thạch thanh cảnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Bên lức - Long An
Thông tin chia sẻ
Lúc nhỏ gia đình không đủ điều kiện học.nen nghĩ học.phu giá đình.di làm việc

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 12 20222022-12-28 14:10:12