Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đinh bá phát

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Tam Phước - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Da em đã đi làm,thời gian đi làm là đi theo ca ,mà e muốn đi hc lại ko biết có phù hợp với thời gian e đi làm ko ạ

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 1 20232023-01-15 14:31:30