Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen thì Mỹ quyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hòn đất - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Năm này em 23 tuoihien sinh sông han quốc em muốn được từ vẫn học để thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do không the co mat ở Việt Nam nên em muốn học online hay từ mình học rồi ve thi . Em mong được tư vấn qua e mail Do zalo em bị khoan tai khoan

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 1 20232023-01-16 03:28:58