Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị ngọc ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do tài chính gia đình không cho phép nên nghỉ học sớm mong được học và nhận bằng cấp ba để lương cao hơn và có tương lai hơn

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 1 20232023-01-16 08:34:19