Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
đặng xuân trường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lâm Đồng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lâm Đồng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: đức trọng - Lâm Đồng

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 1 20232023-01-16 08:40:33