Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng Cao Khiết

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Phan Thiết - Bình Thuận

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 1 20232023-01-16 15:44:53