Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi tuấn hưng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thanh xuân - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 1 20232023-01-16 21:59:58