Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị thu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Ninh kiều - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 1 20232023-01-17 06:08:37