Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn thị lan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: tân bình , bình tân - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 1 20232023-01-17 10:39:15