Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Sơn Điệp

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Trần đề - Sóc Trăng

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 1 20232023-01-17 14:20:21