Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Mai

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lai Châu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lai Châu - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Ngày tiếp nhận
19 January 20232023-01-19 06:34:48