Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Văn Phú Quốc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
cuộc sống khó khăn

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 1 20232023-01-19 14:52:14