Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Đăng Thành

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện hóc môn - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đang học lớp 10 thì xảy ra vấn đề không mong muốn nên bỏ học giữa chừng. Năm đó e học gần hết lớp 10.

Ngày tiếp nhận
20 Tháng 1 20232023-01-19 23:02:45