Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô thì Bích tram

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện cam Mỹ - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Năm nay 33 tuổi muốn học lấy bằng cấp 3 đe dễ xin việc.do khó khắn nên ngi ngang lớp 10.mong mọi người kiếm đc trường cho e

Ngày tiếp nhận
20 Tháng 1 20232023-01-19 23:33:07