Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
LÊ THỊ THỦY NGÂN

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bến cát - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
20 Tháng 1 20232023-01-20 00:17:50