Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn luận

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Ninh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: TP hạ long - Quảng Ninh

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 1 20232023-01-23 07:42:34