Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Thục Đoan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Tp Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin chia sẻ
Lúc nhỏ nhà nghèo không có đủ điều kiện để học, nên đã nghỉ ngang. Giờ tuy lớn tuổi nhưng vẫn muốn được học lại.

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 1 20232023-01-23 08:39:26