Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê thị mỹ chi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Đức hoà - Long An
Thông tin chia sẻ
Do hoc lop 6 em thi truot mon Anh Văn để len lop 7 ma em nghi h em moi thay hoi han em muốn hoc lai a

Ngày tiếp nhận
23 January 20232023-01-23 15:48:33