Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần văn hiếu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Gia Lai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Gia Lai - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Ayunpa - Gia Lai

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 1 20232023-01-24 03:37:12