Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Hồ Kiều Phương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 1 20232023-01-24 06:21:37