Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị thu hằng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Trảng bom - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
mình mong muốn đc học rút ngắn thời gian như hệ 2 năm 3 lớp

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 1 20232023-01-24 16:55:30