Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: TP. Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin chia sẻ
Ngày trước đó gia đình khó khăn nên ngưng học

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 1 20232023-01-24 16:56:02