Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Trung Kiên

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Nam - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Tam Kỳ - Quảng Nam
Thông tin chia sẻ
Mình hỏi giúp người thân, do điều kiện tiếp cận thông tin, sử dụng máy tính hạn chế nên nhờ mình liên hệ giúp.

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 02:24:36