Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị kim anh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thống nhất - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Do nhà nghèo đông anh chị em đi học nên e nghỉ đi làm phụ giúp kinh tế cho bố mẹ

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 2 20232023-02-23 03:10:17