Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị kim anh

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thống nhất - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Do nhà nghèo đông anh chị em đi học nên e nghỉ đi làm phụ giúp kinh tế cho bố mẹ

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 03:10:17