Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Tố Uyên

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Hà Đông - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Cháu muốn vừa học bổ túc và học thêm nghề ạ

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 04:31:56