Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Tố Uyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Hà Đông - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Cháu muốn vừa học bổ túc và học thêm nghề ạ

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 04:31:56