Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị kim oanh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Phú Yên

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Phú Yên - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tuy hoà - Phú Yên

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 2 20232023-02-23 04:37:50