Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
đặng thị nga

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: gia lâm - hà nội - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
gia đình quá khó khăn

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 2 20232023-02-23 04:55:16