Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn thị phương chinh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: xã long an huyện long thành tỉnh đồng nai - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
do nhà k đủ điều kiện nên nghỉ học

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 08:15:31