Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn võ Thanh Bình

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thuận An - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 08:39:16