Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn võ Thanh Bình

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thuận An - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 08:39:16