Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn văn sáu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 thàng phố Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
E muốn học bổ túc để học lên đc đại học ạ

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 10:23:35