Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh kim ngọc

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện hòn đất - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Do gia đình sảy ra một số chuyện nên e không thể tiếp tục đi học nên e đã bỏ học giữa chừng

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 12:39:39