Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bach Thi hanh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: huyen long thanh - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
e tu hoc va den trung tam dang ki du thi lay bang THCS,he bo tuc tai noi e o duoc k a,hoac e den truong trung cap nghe xin thi lay chung chi tot nghiep cap 2 roi vua hoc van hoa vua hoc nghe co duoc khong ah,vi tim lop bo tuc cap 2 rat kho,khong co lop

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 02:57:37