Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Cao Ngọc Huy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Xã Song Phương,Huyện Hoài Đức,Thành Phố Hà Nội - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 02:58:13