Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương văn chót

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Phòng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Phòng - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện an dương - Hải Phòng
Thông tin chia sẻ
Em mong muốn lấy đc bằng cấp 3 .nhanh nhất

Ngày tiếp nhận
01 March 20232023-03-01 04:05:10