Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng quốc tuấn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Đức hòa,hoặc vùng lân cận - Long An
Thông tin chia sẻ
Lúc trước gia đình hoàn cảnh khó khăn,ba mẹ phải đi làm ăn xa.

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 06:53:05