Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ hoàng thơ

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: TPHCM - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
01 March 20232023-03-01 07:06:07