Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen vu quy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Huyện trảng bom - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Hoc kém nên học hết lớp 11 k đủ điểm ở lại hợp học tiếp hết kì 1 lợp 11 nghỉ do gd k điều kiện đi làm k co time học nên nghỉ giơ muốn hoc để hoàn thành cấp 3

Ngày tiếp nhận
01 March 20232023-03-01 10:21:23