Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Tấn Phát

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Định Quán - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 12:10:41