Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thuỳ Ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sơn La

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sơn La - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Phường Chiềng Sinh - Sơn La

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 13:30:39