Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Hồng Đức

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin chia sẻ
Đang học giữ chừng lớp 11 vì hoàn cảnh khó khăn, nên nghĩ học để đi làm. giờ Em muốn học tiếp để nắm được truong trình phổ thông, ra ngoài còn có cái Bằng để hi vọng được một công việc phù hợp với mình

Ngày tiếp nhận
01 March 20232023-03-01 13:57:57